side-area-logo

„Poza ciałem życie jest złudzeniem.
W ciele człowiek odczuwa cierpienie, smutek, lęk i przerażenie, lecz przynajmniej są to prawdziwe uczucia, których można doznać i które można wyrazić.
Zdolność do odczuwania bólu to jednocześnie zdolność do odczuwania przyjemności.
Poddanie się zmęczeniu to odnalezienie spokoju odpoczynku.
Każde uczucie płynące z ciała zawiera w sobie własne przeciwieństwo.
Istnienie bez uczuć to egzystencja w próżni –zimnej i pozbawionej życia ”
Aleksander Lowen


W ramach praktyki bioenergetycznej proponuję

grupy ćwiczeniowe i warsztaty 

oraz

indywidualne konsultacje


 

BIOENERGETYKA to współczesna metoda psychoterapii, wywodząca się z prac Wilhelma Reicha, który wzbogacił psychoanalizę o wątek tak zwanej pracy z ciałem (body work). Twórca bioenergetyki, amerykański psychiatra Alexander Lowen (ur. 1910 zm.2008) przejmując od Reicha podstawowe założenia o energetycznym podłożu procesów psychofizycznych, wyodrębnił on swoją koncepcję psychoterapii i założył w latach pięćdziesiątych Instytut Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku.

Bioenergetyka ujmuje funkcjonowanie psychiczne człowieka w kategoriach ciała i energii. Zakłada, że źródłem nerwic, depresji i utraty tożsamości jest tłumienie uczuć, które przejawia się w postaci chronicznych napięć mięśniowych, blokujących swobodny przepływ energii przez organizm. W trakcie rozwoju jednostki, począwszy od wczesnego dzieciństwa, ustalają się specyficzne nawyki odcinania bólu, rozpaczy i lęku oraz sposoby pozyskiwania bezpieczeństwa i miłości otoczenia. Doprowadzają one do powstania struktury charakteru człowieka, na którą składają się: zniekształcony często obraz świata i własnej osoby, schematy zachowań i odczuwania, a także ograniczające żywotność organizmu wzorce trzymania się i poruszania, zwane zbroją charakteru.

Tak więc sylwetka fizyczna człowieka wyraża symbolicznie jego psychikę. Terapia polega na poznawaniu struktury charakteru i uruchamianiu zalegających w ciele emocji. Przynosi to uwolnienie wielkich zasobów energii, wydatkowanej dotąd na powstrzymanie impulsów ciała, która może być wykorzystana do wprowadzenia mniej stereotypowych, bardziej twórczych form przystosowania i rozwoju zakorzenionej w organizmie indywidualności. Szczególne znaczenie ma przywrócenie swobodnego oddychania, którego zaburzenia ściśle związane są z lękiem. Celem terapii jest odblokowanie ograniczeń rozwoju osoby. W centrum zainteresowania jest rozwój ego tak zintegrowanego z organizmem, aby w sposób energetycznie ekonomiczny łączyć zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i aspiracji osobistych z realistyczną orientacją w otoczeniu. Osoba dojrzała i w pełni funkcjonująca ma kontakt z wewnętrzną pulsacją organizmu, z przepływającymi uczuciami, jest w stanie zarówno sterować ich ekspresją, jak i wyłączyć samokontrolę (w orgazmie, twórczości, zabawie). Ma dostęp zarówno do lęku, bólu, złości czy rozpaczy, jak i pragnień seksualnych, radości, miłości i współczucia. Akceptuje swoje ciało, znając i przyjmując jego aktualne ograniczenia. Cielesnym wyrazem zdrowia emocjonalnego jest gracja, dobry tonus mięśniowy, kontakt z otoczeniem i podłożem („ugruntowanie”), jasność spojrzenia i miękkość głosu.

Przy zachowaniu zbliżonej do nowoczesnej psychoanalizy metodyki pracy psychologicznej, w bioenergetyce stosuje się dotyk i nacisk na napięte mięśnie podczas głębokiego oddychania w specjalnych pozycjach. Pacjent wykonuje ćwiczenia zwiększające świadomość ciała, rozwijające ekspresję i psychofizyczną integrację. Pełny indywidualny program terapii bioenergetycznej trwa około trzech lat. Jego przejście jest – obok wszechstronnego szkolenia – warunkiem uzyskania uprawnień do praktykowania bioenergetyki.

Jacek Santorski

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Copy link
Powered by Social Snap