Poza ciałem życie jest złudzeniem.
W ciele człowiek odczuwa cierpienie, smutek, lęk i przerażenie, lecz przynajmniej są to prawdziwe uczucia, których można doznać i które można wyrazić. Zdolność do odczuwania bólu to jednocześnie zdolność do odczuwania przyjemności. Poddanie się zmęczeniu to odnalezienie spokoju odpoczynku. Każde uczucie płynące z ciała zawiera w sobie własne przeciwieństwo. Istnienie bez uczuć to egzystencja w próżni – zimnej i pozbawionej życia.  Aleksander Lowen

” W swojej praktyce kierujemy się intencją wzmacniania pojemności na przeżywanie życia i ekspresji uczuć. Wszystko to jest długim procesem odzyskiwania swojej wolności do samostanowienia, czucia zgodnie ze swoją indywidualną jakością. Powstrzymywani przez dojmujący lęk, trwamy często w oddzieleniu od naszej naturalnej żywotności, a to powstrzymuje nas od czucia – zarówno trudnych uczuć jak i tego czego pragniemy w życiu. jakie przynoszą uczucia. ”

Bioenergetyka jest sposobem rozumienia osobowości poprzez ciało i jego procesy energetyczne. Twórca tej metody, Alexander Lowen, rozwinął Bioenergetykę jako technikę terapeutyczną, by pomóc ludziom cieszyć się życiem w ciele najpełniej jak to możliwe.

 

Bioenergetyka to współczesna metoda psychoterapii, wywodząca się z prac Wilhelma Reicha, który wzbogacił psychoanalizę o wątek tak zwanej pracy z ciałem (body work). Twórca bioenergetyki, amerykański psychiatra Alexander Lowen (ur. 1910 zm. 2008) przejmując od Reicha podstawowe założenia o energetycznym podłożu procesów psychofizycznych, wyodrębnił on swoją koncepcję psychoterapii i założył w latach pięćdziesiątych Instytut Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku.

 

Bioenergetyka odnosi się do podstawowych funkcji ciała, takich jak oddychanie, motoryka, emocje, ekspresja. Bioenergetyka łączy analizę osobowości i charakteru z technikami pracy z ciałem. Rozpoznaje i uwalnia chroniczne napięcia mięśniowe.
Według Lowena każdy rodzaj lęku (opuszczenie, unicestwienie, poddanie) wpływa na nasze ciała w charakterystyczny sposób. Lęk manifestuje się, gdy w dzieciństwie dochodzi do złamania pięciu podstawowych praw:

  • prawa do istnienia
  • prawa do bycia bezpiecznym
  • prawa do bycia wolnym
  • prawa do niezależności
  • prawa do sięgania

Każde złamanie prawa frustruje dziecko i wywołuje w ciele fizyczną reakcję, na której później niczym zbroja nabudowywać się może mechanizm obronny.

Bioenergetyka ujmuje funkcjonowanie psychiczne człowieka w kategoriach ciała i energii. Zakłada, że źródłem depresji, utraty tożsamości i nerwic jest tłumienie uczuć, przejawiające się poprzez chroniczne napięcia mięśniowe, blokujące swobodny przepływ energii. Od dzieciństwa uczymy się odcinać ból, rozpacz i lęk, obserwujemy też sobie jak zyskać poczucie bezpieczeństwa, miłość i akceptację.
Uziemienie, Oddychanie i Wibracja, to trzy podstawowe zasady Bioenergetyki. Głęboki oddech, swobodny ruch, pełne odczuwanie. Otwarcie serca, bo dopiero z otwartym sercem w pełni odczuwamy życie. Bioenergetyka pomaga ciału w procesie samouzdrawiania. Nie „mamy” ciała, jesteśmy ciałami.
W bioenergetyce stosuje się dotyk i nacisk na napięte mięśnie podczas głębokiego oddychania, przyjmuje się specjalne pozycje. Ćwiczenia zwiększają świadomość ciała, rozwijają ekspresję i integrację psychofizyczną.

 

Osoba dojrzała i w pełni funkcjonująca ma kontakt z wewnętrzną pulsacją organizmu, z przepływającymi uczuciami, jest w stanie zarówno sterować ich ekspresją, jak i wyłączyć samokontrolę (w orgazmie, twórczości, zabawie). Ma dostęp zarówno do lęku, bólu, złości czy rozpaczy, jak i pragnień seksualnych, radości, miłości i współczucia. Akceptuje swoje ciało, znając i przyjmując jego aktualne ograniczenia. Cielesnym wyrazem zdrowia emocjonalnego jest gracja, dobry tonus mięśniowy, kontakt z otoczeniem i podłożem („ugruntowanie”), jasność spojrzenia i miękkość głosu.  Jacek Santorski

 

Celem terapii bioenergetycznej nie jest brak symptomów – ale pełnia życia, smaku przyjemności, radości, miłości i przyjmowanie tego, co jest, z lekkością. Życie w przepływie!

inspiracje:
http://www.analizabioenergetycznaszkolenie.com/
https://www.lowenfoundation.org/what-is-bioenergetics

W ramach praktyki bioenergetycznej proponuję grupy ćwiczeniowe i warsztaty oraz indywidualne konsultacje.